Høring Forslag Til Forskrift Om Nasjonal 2020
Actualitatea 973 By Nicolae Silade Issuu 2020 | Cena5 Blocchi 26012012 Viviazonaricette E Consigli 2020 | Chinstrap And Macaroni Penguin Diet And 2020 | Hotpoint Lavatrice Slim Rssf603eu 6 Kg Classe A 2020 | Fornitore Servizi Integratori Europages 2020 | Avd Grani Di Salute 33g Amicafarmacia 2020 | Dr Moran 17 Giorni Di Dieta 2020 | Inchiostro Marco Iuffrida Ebook Bookrepublic 2020 | Registration And Listing Fda 2020

23/10/2019 · Avfallsplanen og avfallsforebyggingsprogrammet som nå er på høring inneholder derfor ikke forslag til ny politikk på avfallsfeltet. Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utarbeidet et forslag til oppdatert nasjonal avfallsplan, i samsvar med artikkel 28 i rammedirektivet om. Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie på høring. Forskrift om masterutdanning i avansert klinisk allmensykepleie skal sikre at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon, men samtidig. Høring forslag om ny forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal. Stortinget vedtok endringer i universitets- og høyskoleloven 13. juni 2016, jf. Prop. 81 L 2015-2016, hvor det blant annet ble fastsatt en ny bestemmelse, § 4-14 Nasjonal vitnemåls- og karakterportal.

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til nasjonal retningslinje for tannlegeutdanningen på høring. Utdanningen er én av foreløpig 20 utdanninger som det utarbeides nasjonale retningslinjer for. Det er nedsatt programgrupper for hver utdanning som nå fremmer forslag til. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom legger med dette frem forslag til forskrift om endring av forskrift 19. januar 2012 nr. 77 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser fribruksforskriften, jf. forvaltningsloven1 § 37 andre ledd og Utredningsinstruksen2 kapittel 5. Forskriften gir generelle tillatelser til bruk av bestemte. Høring - Forslag til forskrift om utprøving av selvkjørende motorvogn Vegdirektoratet sender med dette forslag til forskrift om utprøving av selvkjørende motorvogn på høring. Vegdirektoratet foreslår at det etter søknad kan gis tillatelse til utprøving av selvkjørende motorvogn.

Til høringsinstansene. HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM PLANTEVERNMIDLER. På vegne av Landbruks- og matdepartementet sender Mattilsynet forslag til endringer i forskrift om plantevernmidler på høring. De aktuelle endringe ne som blir sendt på høring. Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endring av forskrift 3. desember 2009 nr. 1438 om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til nasjonal retningslinje for psykologutdanningen på høring. Utdanningen er én av foreløpig 20 utdanninger som det utarbeides nasjonale retningslinjer for. Det er nedsatt programgrupper for hver utdanning som nå fremmer forslag til.

Utdanningsdirektoratet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift til opplæringsloven forskriften kapittel 6 om innføring av fritt skolevalg. Høringen om fritt skolevalg har sin bakgrunn i et oppdragsbrev direktoratet har fått fra Kunnskapsdepartementet. Høringen gjelder følgende forslag ved inntak til. HØRING – FORSLAG TIL ENDRING AV PD-FORSKRIFTEN På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet sender Mattilsynet på høring forslag til endringer i forskrift 29. august 2017 nr. 1318 om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom PD hos akvakulturdyr nasjonal PD-forskrift. Høringsfristen settes til 04.01.2019. 02/04/2019 · Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom har lagt frem forslag til endringer i nummerforskriften. Frist for innspill er 6. mai 2019. Forskrift av 16. februar 2004 nr. 426 om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester nummerforskriften er forskriften Nkom benytter for å forvalte de nasjonale nummerressursene. Høring forslag om ny forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal Stortinget vedtok endringer i universitets- og høyskoleloven 13. juni 2016, jf. Prop. 81 L 2015-2016, hvor det blant annet ble fastsatt en ny bestemmelse, § 4-14 Nasjonal vitnemåls- og karakterportal. Høring – Forslag til endring av nasjonal maksimums- og minimumsgrense for vitamin D i kosttilskuddforskriften Mattilsynet sender med dette forslag til endring av forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd kosttilskuddforskriften på høring, på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.

HØRING - FORSLAG OM FORENKLING AV DE UTFYLLENDE NASJONALE FORSKRIFTSBESTEMMELSENE OM TILSETNING AV VITAMINER OG MINERALER TIL VANLIGE NÆRINGSMIDLER På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet et forslag om endring i forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til. Det vises til Sosial- og helsedirektoratets høringsbrev av 3. juli 2007 om forslag til forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter Reseptformidleren. Høringsnotatet har vært sendt på høring til relevante organisasjonsledd i Legeforeningen. INNSTILLING ETTER HØRING – FORSLAG TIL ENDRING I DE UTFYLLENDE NASJONALE BESTEMMELSENE OM VITAMINER, MINERALER OG VISSE «ANDRE STOFFER» I FORSKRIFT OM VITAMINTILSETNING MV. TIL NÆRINGSMIDLER Vedlagt følger Mattilsynets oppsummering og vurdering av høringsuttalelsene som kom inn i forbindelse med forslagene om. Høringsinnspill til KUF-komiteen om «Fagfolk for fremtiden» pdf – januar 2017. Svar på høring om forslag om ny forskrift om nasjonal vitnemåls- og karakterportal pdf – desember 2016. Svar på høring av forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning; nye bestemmelser om nasjonal klagenemnd og politiattest pdf. Forslag til endring i forskrift om energiutredninger, økte krav til koordinering mellom nettselskaper avsluttet 16.06.2017 Endringer i lover og forskrifter knyttet til Reguleringsmyndigheten for Energi RME Konsesjonssaker på høring.

02/10/2015 · Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom sender forslag til ny forskrift om EØS-krav til radioutstyr på høring. Høringsfristen er 1. oktober. De foreslåtte endringene følger av Norges EØS-rettslige forpliktelser, og gjelder implementering av direktiv 2014/53/EU, Radioutstyrsdirektivet. Den nye forskriften vil erstatte forskrift 20. juni. 22/10/2019 · Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom sender på høring forslag til endringer i forskrift om EØS-krav til radioutstyr. Høringsfristen er 01.01.2020. I forskriften er det satt krav til at smarttelefoner skal ha funksjonalitet som minst støtter tilgang til posisjonering gjennom Galileo-systemet, og at disse dataene er tilgjengelige for. Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisin Bakgrunn Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning på høring. Utdanningen er én av foreløpig 20 utdanninger som det utarbeides nasjonale retningslinjer for.

Høring -Forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal Innledning Vi viser til høringsbrev av 25.01.2013, deres ref 12/878. Apotekforeningen støtter opprettelse av kjernejournal med tilhørende forskrift. Vi er enige i formålet slik det er beskrevet i § 1 og at forskriftsutkastet støtter dette. Høring - Utkast til endringer i forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord. Luftfartstilsynet har utarbeidet utkast til endringer i forskrift 30. november 2015 nr. 1404 om luftfartøy som ikke har fører om bord BSL A 7-1, som herved sendes på høring. MERK: Ny frist er 1. juli 2018. Høring – Forskrift om endring av forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. 1. Generelt. Vegdirektoratet sender med dette på offentlig høring forslag til nytt vedlegg 2 i forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøtet 3. juni 2019. Bakgrunn: Kunnskapsdepartementet sender forslag til nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning på høring. Utdanningen er én av foreløpig 20 utdanninger som det utarbeides nasjonale.

Torta De Rabanada Com Chocolate 2020
Sofia Grls Business Center 2020
Dieta Baja Mali Knindza Brat 2020
Hugh Jackman Almost Quit After X Men Origins 2020
Free Read Thriller Book Ó Dictionnaire Amoureux 2020
Best 30 Sports Nutrition In Greenacres Fl With 2020
Husqvarna Wr Cr 125 Service Manual 2006 2020
Drop Box Teoria B Humana Biologia Humana 100751 Uab 2020
Come Crescere In Peso E Peso 2020
Pita Sottile Per Perdita Di Peso 2020
The Fidic Forms Of Contract By Nael G. Bunni 2020
Ho Perso Il Gatto Da 5 Giorni Yahoo Answers 2020
Zuppa Di Spaghetti Di Pollo Rx Happy Wellness Life 2020
Nuove Prospettive Nella Gestione Della Nutrizione Del Diabete Mellito 2020
Dieta 5 Nella Parola 2020
Receita De Cuca Salgada Comida E Receitas 2020
Fibre Di Carbonio Per Il Rinforzo Strutturale Di Edifici 2020
Dr. Robert Baranek Chirurgo Toracico In Akron Oh Us 2020
Scitec Nutrition Jumbo Professional 1620 Gr Weight 2020
Pill Box Ebook Di Elle Hawken 9781310882463 Rakuten Kobo 2020
Capodanno 2019 In Montagnale Offerte Migliori Diredonna 2020
Yamaha Psr S970 Strumenti Musicali Nuovi E Usati Su 2020
57 Best Covers Images Cover Cute Kid Contest 2020
Nutritional Value Of Almond Milkhow I Cured 2020
Dairy Free Vanilla Cupcakes Dairy Free Cupcakes 2020
Kim K Weight Loss Plan 2020
Piani Di Dieta Sana Gratuiti Per Uomini 2020
Low Sugar Challenge Day 6 Choices And Grocery 2020
Best Fruit Snacks. Kind Csabooster 2020
Argentinië Attracties Viator 2020
Lowes Foods Unadvertised Deals422 428: 2020
Ristoranti A Tema A New Jersey 2020
Aumenta I Tuoi Muscoli Seguendo Alcune Semplici Regole 2020
Libri Di Ricette Da Leggere Ricettari Vegan E Vegetariani 2020
Die 32 Besten Bilder Von Fitness Rezepte 2020
5 Cara Mengontrol Berat Badan Agar Tetap Ideal Setelah Diet 2020
̀ ́ Body Curto Panda A112 2020
Alleluia Di Carman Su Amazon Music 2020
Dizionario Urologico Dr. Bernardo Rocco 2020
Fondamentale Gennaio 2011 By Airc Issuu 2020
/
sitemap 0
sitemap 1
sitemap 2
sitemap 3
sitemap 4
sitemap 5
sitemap 6
sitemap 7